Aktiviteter

Juli 2020

10/7
Språkcafé med Helena

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 10/7 13:00-15:00

Plats: Araby Park Arena, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

10/7
IT-kurs/IT-course

Välkommen till Studiefrämjandet för att lära dig mer om IT!/Welcome to Studiefrämjandet to learn more about IT!

Tid: 10/7 13:00-15:30

Plats: Björkvägen 17, Braås

Kontakt: Fadumo Weheliye, 072-3375004 eller

Arrangör: Studiefrämjandet

Direktlänk

10/7
Datakurs för asylsökande/Computer course for asylumseekers

Välkommen till Sensus/Welcome to Sensus

Tid: 10/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Mahmoud Mohammad Aboria, 070-883 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

10/7
Lär dig att cykla/Learn how to ride a bike

På fredagar kl. 17-19 är du välkommen att lära dig och cykla tillsammans med Studiefrämjandet.
Fridays at 17-19 pm you are welcome to learn how to ride a bike with Studiefrämjandet.

Tid: 10/7 17:00-19:00

Plats: Araby Park Arena, Växjö

Kontakt: Bisharo Abdikadir Elmi, 0765172636 eller bisharo.elmi@studieframjandet.se

Arrangör: Studiefrämjandet

Anmälan krävs.

Direktlänk

10/7
Lär dig svenska/Learn Swedish

                        

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

Welcome to learn together with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 10/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

10/7
Lär dig engelska/Learn English

På många jobb i Sverige idag kan du behöva kunna prata och förstå engelska.

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

For many jobs in Sweden today it is important to be able to speak and understand English.

Welcome to learn togeteher with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 10/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

11/7
Språk och lek för barn/Language and playing for children

Välkomna till Röda Stugan i Lessebo

Föreningen Första steget har aktiviteter för barn för att lära språk men också för att göra roliga saker.

Welcome to Röda Stugan in Lessebo

The organisation Första steget (First step) offers activities for children – Learning languages and also doing fun things.

Tid: 11/7 13:00-15:00

Plats: Röda Stugan, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första steget

Direktlänk

11/7
Datakurs för asylsökande/Computer course for asylumseekers

Välkommen till Sensus/Welcome to Sensus

Tid: 11/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Azal Saheb, 070-883 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

11/7
Vardagsvenska via zoom/Swedish for every day life by zoom

Vardagssvenska för asylsökande och nyanlända/ Swedish for every day life or asylum-seekers and for you with a residence permit

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION MN HOW YOU CAN JOIN IN!

 

Tid: 11/7 17:00-19:00

Plats: Distans - zoom,

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

12/7
Måla och skissa med samtal på svenska/Paint and draw and also talk Swedish

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ SENSUS!

WELCOME TO US AT SENSUS!

Tid: 12/7 11:00-13:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Ghassan Enad, Maha Ibrahim, 070- 288 3205 eller maha.inbrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

12/7
Avancerad svenska/Advanced Swedish via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Lite svårare än… /A bit more difficult than…

Tid: 12/7 12:00-14:00

Kontakt: Zina Hashim Toama,Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Lär dig att cykla/Learn to ride a bike

På måndagar kl. 10-12 är du välkommen att lära dig och cykla tillsammans med Studiefrämjandet.

Mondays at 10-12 am you are welcome to learn how to ride a bike with Studiefrämjandet

Tid: 13/7 10:00-12:00

Plats: Vita Huset på Teleborg, Teleborg

Kontakt: Bisharo Abdikadir Elmi, 0765172636 eller bisharo.elmi@studieframjandet.se

Arrangör: Studiefrämjandet

Anmälan krävs.

Direktlänk

13/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 13/7 12:30-14:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 13/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Farzaneh Mosavi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Blandade aktiviteter med fokus på att lära sig svenska


Välkommen på aktivitet i Fröseke!

På måndagar ses vi i Folkets hus i Fröseke. Aktiviteterna är för er som vill öva svenska, men alla är välkomna. Vi kommer ha olika teman varje vecka. Vi ska ha ha roligt, prata svenska och lära oss tillsammans om samhället. Vi kommer givetvis också att fika tillsammans. Ring eller smsa gärna om du har några frågor,
Every Monday you are welcome to ”Folkets hus” in Fröseke. The activities are mainly for practising Swedish. There will be different topics every week. We will have fun, speak Swedish and learn about the society. We will of course ”fika” together.Call or text if you have questions.

Tid: 13/7 13:00-15:00

Plats: Skolgatan 23, Fröseke

Kontakt: Alexander Willstedt, 0702450174 eller alexander@idvxo.se

Arrangör: Institutet för lokal och regional demokrati

Direktlänk

13/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 13/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: 

Direktlänk

13/7
Datakurs för nybörjare- daritalande/ Computer course for beginners – Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära dig hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning how you can use computers and different programmes.

Tid: 13/7 15:00-16:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Samtal på svenska för asylsökande via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Tid: 13/7 15:00-16:30

Kontakt: Sakar Abdullkarim, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Åseda!
med Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life in Åseda!
with Sensus study association

Tid: 13/7 16:00-18:00

Plats: Olofsgatan 5, Åseda

Kontakt: Weaam Yousef Mohammed Hassan, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Datakurs fortsättning för daritalande/ Computer course continuation for Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära mer om hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning more about computers and different programmes.

Tid: 13/7 16:30-18:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Lär dig engelska/Learn English

På många jobb i Sverige idag kan du behöva kunna prata och förstå engelska.

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

For many jobs in Sweden today it is important to be able to speak and understand English.

Welcome to learn togeteher with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 13/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

13/7
Lär dig svenska/Learn Swedish

                        

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

Welcome to learn together with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 13/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

14/7
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Lessebo!

Samverkan mellan föreningen Första steget och Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life!

Cooperation between the organisation Första steget (First step) and Sensus study association

Tid: 14/7 12:00-14:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

14/7
Samtal på svenska med asylsökande/ Conversation in Swedish for asylum-seekers

Att studera svenska är viktigt MEN du måste också träna på att prata svenska.

To study Swedish is important BUT you also have to practise speaking Swedish

Tid: 14/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Sakar Abdulkarim, Maha Ibrahim, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

14/7
Språkcafé på svenska

Välkommen att träna på att prata svenska på Träffpunkten i Lammhult!

Welcome to Träffpunkten in Lammhult to practise your language

Tid: 14/7 17:00-19:00

Plats: Träffpunkten, Lammhult

Kontakt: Maha Ibrahim, Hussein Najafi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

14/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 14/7 18:00-20:00

Plats: Strömgatan 3, Hovmantorp

Kontakt: Maha Ibrahim, Ali Kassab, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

15/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 15/7 12:30-14:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: 

Direktlänk

15/7
Blandade aktiviteter med fokus på att lära sig svenska


Välkommen på aktivitet i Torpsbruk!

På onsdagar ses vi i ABF:s lokal i Torpsbruk. Aktiviteterna är för er som vill öva svenska, men alla är välkomna. Vi kommer ha olika teman varje vecka. Vi ska ha ha roligt, prata svenska och lära oss tillsammans om samhället. Vi kommer givetvis också att fika tillsammans. Ring eller smsa gärna om du har några frågor,
Every Wednesday you are welcome to the ABF house in Torpsbruk. The activities are mainly for practising Swedish. There will be different topics every week. We will have fun, speak Swedish and learn about the society. We will of course ”fika” together.Call or text if you have questions.

Tid: 15/7 13:00-15:00

Plats: Björkerydsvägen 16, Torpsbruk

Kontakt: Alexander Willstedt, 0702450174 eller alexander@idvxo.se

Arrangör: Institutet för lokal och regional demokrati

Direktlänk

15/7
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Tingsryd!
med Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life in Tingsryd!
with Sensus study association

Tid: 15/7 13:00-15:00

Plats: Biblioteket, Tingsryd

Kontakt: Sohaib Waad Khudur, Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

15/7
Sykurs för nybörjare/Sewing course for beginners

Lär dig att sy – samtidigt övar du din svenska

Learn hot to sew – and at the same time you practise your Swedish language

Tid: 15/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Jaber Alkahat, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

15/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 15/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Farzaneh Mosavi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

15/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 15/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: 

Direktlänk

15/7
Datakurs för nybörjare- daritalande/ Computer course for beginners – Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära dig hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning how you can use computers and different programmes.

Tid: 15/7 15:00-16:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

15/7
Samtal på svenska för asylsökande via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Tid: 15/7 15:00-16:30

Kontakt: Sakar Abdullkarim, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

15/7
Datakurs fortsättning för daritalande/ Computer course continuation for Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära mer om hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning more about computers and different programmes.

Tid: 15/7 16:30-18:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

16/7
IT-kurs/IT-course

Välkommen till Studiefrämjandet för att lära dig mer om IT!/Welcome to Studiefrämjandet to learn more about IT!

Tid: 16/7 13:00-15:30

Plats: Björkvägen 17, Braås

Kontakt: Fadumo Weheliye, 072-3375004 eller

Arrangör: Studiefrämjandet

Direktlänk

16/7
Samtal på svenska med asylsökande/ Conversation in Swedish for asylum-seekers

Att studera svenska är viktigt MEN du måste också träna på att prata svenska.

To study Swedish is important BUT you also have to practise speaking Swedish

Tid: 16/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Sakar Abdulkarim, Maha Ibrahim, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

16/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 16/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Ruba Yasin, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

16/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 16/7 18:00-20:00

Plats: Strömgatan 3, Hovmantorp

Kontakt: Maha Ibrahim, Ali Kassab, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

16/7
Friskvård för kvinnor/Wellness for women

Att röra på sig, kanske promenera är bra för din hälsa!

VÄLKOMMEN till Hackebackeskolan i Lessebo!

Moving for example take a walk is good for your health!

WELCOME to Hackebackeskolan i Lessebo!

Tid: 16/7 18:00-19:00

Plats: Hackebackeskolan, Lessebo

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

17/7
Språkcafé med Helena

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 17/7 13:00-15:00

Plats: Araby Park Arena, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

17/7
IT-kurs/IT-course

Välkommen till Studiefrämjandet för att lära dig mer om IT!/Welcome to Studiefrämjandet to learn more about IT!

Tid: 17/7 13:00-15:30

Plats: Björkvägen 17, Braås

Kontakt: Fadumo Weheliye, 072-3375004 eller

Arrangör: Studiefrämjandet

Direktlänk

17/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 17/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Ruba Yasin, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

17/7
Datakurs för asylsökande/Computer course for asylumseekers

Välkommen till Sensus/Welcome to Sensus

Tid: 17/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Mahmoud Mohammad Aboria, 070-883 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

17/7
Lär dig att cykla/Learn how to ride a bike

På fredagar kl. 17-19 är du välkommen att lära dig och cykla tillsammans med Studiefrämjandet.
Fridays at 17-19 pm you are welcome to learn how to ride a bike with Studiefrämjandet.

Tid: 17/7 17:00-19:00

Plats: Araby Park Arena, Växjö

Kontakt: Bisharo Abdikadir Elmi, 0765172636 eller bisharo.elmi@studieframjandet.se

Arrangör: Studiefrämjandet

Anmälan krävs.

Direktlänk

17/7
Lär dig engelska/Learn English

På många jobb i Sverige idag kan du behöva kunna prata och förstå engelska.

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

For many jobs in Sweden today it is important to be able to speak and understand English.

Welcome to learn togeteher with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 17/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

17/7
Lär dig svenska/Learn Swedish

                        

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

Welcome to learn together with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 17/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

18/7
Datakurs för asylsökande/Computer course for asylumseekers

Välkommen till Sensus/Welcome to Sensus

Tid: 18/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Azal Saheb, 070-883 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

18/7
Språk och lek för barn/Language and playing for children

Välkomna till Röda Stugan i Lessebo

Föreningen Första steget har aktiviteter för barn för att lära språk men också för att göra roliga saker.

Welcome to Röda Stugan in Lessebo

The organisation Första steget (First step) offers activities for children – Learning languages and also doing fun things.

Tid: 18/7 13:00-15:00

Plats: Röda Stugan, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första steget

Direktlänk

18/7
Vardagsvenska via zoom/Swedish for every day life by zoom

Vardagssvenska för asylsökande och nyanlända/ Swedish for every day life or asylum-seekers and for you with a residence permit

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION MN HOW YOU CAN JOIN IN!

Tid: 18/7 17:00-19:00

Plats: Distans - zoom,

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

19/7
Måla och skissa med samtal på svenska/Paint and draw and also talk Swedish

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ SENSUS!

WELCOME TO US AT SENSUS!

Tid: 19/7 11:00-13:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Ghassan Enad, Maha Ibrahim, 070- 288 3205 eller maha.inbrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

19/7
Avancerad svenska/Advanced Swedish via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Lite svårare än… /A bit more difficult than…

Tid: 19/7 12:00-14:00

Kontakt: Zina Hashim Toama,Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Lär dig att cykla/Learn to ride a bike

På måndagar kl. 10-12 är du välkommen att lära dig och cykla tillsammans med Studiefrämjandet.

Mondays at 10-12 am you are welcome to learn how to ride a bike with Studiefrämjandet

Tid: 20/7 10:00-12:00

Plats: Vita Huset på Teleborg, Teleborg

Kontakt: Bisharo Abdikadir Elmi, 0765172636 eller bisharo.elmi@studieframjandet.se

Arrangör: Studiefrämjandet

Anmälan krävs.

Direktlänk

20/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 20/7 12:30-14:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Blandade aktiviteter med fokus på att lära sig svenska


Välkommen på aktivitet i Fröseke!

På måndagar ses vi i Folkets hus i Fröseke. Aktiviteterna är för er som vill öva svenska, men alla är välkomna. Vi kommer ha olika teman varje vecka. Vi ska ha ha roligt, prata svenska och lära oss tillsammans om samhället. Vi kommer givetvis också att fika tillsammans. Ring eller smsa gärna om du har några frågor,
Every Monday you are welcome to ”Folkets hus” in Fröseke. The activities are mainly for practising Swedish. There will be different topics every week. We will have fun, speak Swedish and learn about the society. We will of course ”fika” together.Call or text if you have questions.

Tid: 20/7 13:00-15:00

Plats: Skolgatan 23, Fröseke

Kontakt: Alexander Willstedt, 0702450174 eller alexander@idvxo.se

Arrangör: Institutet för lokal och regional demokrati

Direktlänk

20/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 20/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Farzaneh Mosavi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 20/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: 

Direktlänk

20/7
Datakurs för nybörjare- daritalande/ Computer course for beginners – Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära dig hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning how you can use computers and different programmes.

Tid: 20/7 15:00-16:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Samtal på svenska för asylsökande via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Tid: 20/7 15:00-16:30

Kontakt: Sakar Abdullkarim, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Åseda!
med Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life in Åseda!
with Sensus study association

Tid: 20/7 16:00-18:00

Plats: Olofsgatan 5, Åseda

Kontakt: Weaam Yousef Mohammed Hassan, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Datakurs fortsättning för daritalande/ Computer course continuation for Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära mer om hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning more about computers and different programmes.

Tid: 20/7 16:30-18:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Lär dig svenska/Learn Swedish

                        

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

Welcome to learn together with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 20/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

20/7
Lär dig engelska/Learn English

På många jobb i Sverige idag kan du behöva kunna prata och förstå engelska.

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

For many jobs in Sweden today it is important to be able to speak and understand English.

Welcome to learn togeteher with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 20/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

21/7
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Lessebo!

Samverkan mellan föreningen Första steget och Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life!

Cooperation between the organisation Första steget (First step) and Sensus study association

Tid: 21/7 12:00-14:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

21/7
Samtal på svenska med asylsökande/ Conversation in Swedish for asylum-seekers

Att studera svenska är viktigt MEN du måste också träna på att prata svenska.

To study Swedish is important BUT you also have to practise speaking Swedish

Tid: 21/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Sakar Abdulkarim, Maha Ibrahim, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

21/7
Språkcafé på svenska

Välkommen att träna på att prata svenska på Träffpunkten i Lammhult!

Welcome to Träffpunkten in Lammhult to practise your language

Tid: 21/7 17:00-19:00

Plats: Träffpunkten, Lammhult

Kontakt: Maha Ibrahim, Hussein Najafi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

21/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 21/7 18:00-20:00

Plats: Strömgatan 3, Hovmantorp

Kontakt: Maha Ibrahim, Ali Kassab, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

22/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 22/7 12:30-14:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: 

Direktlänk

22/7
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Tingsryd!
med Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life in Tingsryd!
with Sensus study association

Tid: 22/7 13:00-15:00

Plats: Biblioteket, Tingsryd

Kontakt: Sohaib Waad Khudur, Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

22/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 22/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Farzaneh Mosavi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

22/7
Sykurs för nybörjare/Sewing course for beginners

Lär dig att sy – samtidigt övar du din svenska

Learn hot to sew – and at the same time you practise your Swedish language

Tid: 22/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Jaber Alkahat, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

22/7
Blandade aktiviteter med fokus på att lära sig svenska


Välkommen på aktivitet i Torpsbruk!

På onsdagar ses vi i ABF:s lokal i Torpsbruk. Aktiviteterna är för er som vill öva svenska, men alla är välkomna. Vi kommer ha olika teman varje vecka. Vi ska ha ha roligt, prata svenska och lära oss tillsammans om samhället. Vi kommer givetvis också att fika tillsammans. Ring eller smsa gärna om du har några frågor,
Every Wednesday you are welcome to the ABF house in Torpsbruk. The activities are mainly for practising Swedish. There will be different topics every week. We will have fun, speak Swedish and learn about the society. We will of course ”fika” together.Call or text if you have questions.

Tid: 22/7 13:00-15:00

Plats: Björkerydsvägen 16, Torpsbruk

Kontakt: Alexander Willstedt, 0702450174 eller alexander@idvxo.se

Arrangör: Institutet för lokal och regional demokrati

Direktlänk

22/7
Datakurs för nybörjare- daritalande/ Computer course for beginners – Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära dig hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning how you can use computers and different programmes.

Tid: 22/7 15:00-16:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

22/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 22/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: 

Direktlänk

22/7
Samtal på svenska för asylsökande via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Tid: 22/7 15:00-16:30

Kontakt: Sakar Abdullkarim, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

22/7
Datakurs fortsättning för daritalande/ Computer course continuation for Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära mer om hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning more about computers and different programmes.

Tid: 22/7 16:30-18:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

23/7
IT-kurs/IT-course

Välkommen till Studiefrämjandet för att lära dig mer om IT!/Welcome to Studiefrämjandet to learn more about IT!

Tid: 23/7 13:00-15:30

Plats: Björkvägen 17, Braås

Kontakt: Fadumo Weheliye, 072-3375004 eller

Arrangör: Studiefrämjandet

Direktlänk

23/7
Samtal på svenska med asylsökande/ Conversation in Swedish for asylum-seekers

Att studera svenska är viktigt MEN du måste också träna på att prata svenska.

To study Swedish is important BUT you also have to practise speaking Swedish

Tid: 23/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Sakar Abdulkarim, Maha Ibrahim, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

23/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 23/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Ruba Yasin, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

23/7
Friskvård för kvinnor/Wellness for women

Att röra på sig, kanske promenera är bra för din hälsa!

VÄLKOMMEN till Hackebackeskolan i Lessebo!

Moving for example take a walk is good for your health!

WELCOME to Hackebackeskolan i Lessebo!

Tid: 23/7 18:00-19:00

Plats: Hackebackeskolan, Lessebo

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

23/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 23/7 18:00-20:00

Plats: Strömgatan 3, Hovmantorp

Kontakt: Maha Ibrahim, Ali Kassab, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

24/7
IT-kurs/IT-course

Välkommen till Studiefrämjandet för att lära dig mer om IT!/Welcome to Studiefrämjandet to learn more about IT!

Tid: 24/7 13:00-15:30

Plats: Björkvägen 17, Braås

Kontakt: Fadumo Weheliye, 072-3375004 eller

Arrangör: Studiefrämjandet

Direktlänk

24/7
Språkcafé med Helena

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 24/7 13:00-15:00

Plats: Araby Park Arena, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

24/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 24/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Ruba Yasin, 070-2883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

24/7
Datakurs för asylsökande/Computer course for asylumseekers

Välkommen till Sensus/Welcome to Sensus

Tid: 24/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Mahmoud Mohammad Aboria, 070-883 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

24/7
Lär dig svenska/Learn Swedish

                        

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

Welcome to learn together with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 24/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

24/7
Lär dig att cykla/Learn how to ride a bike

På fredagar kl. 17-19 är du välkommen att lära dig och cykla tillsammans med Studiefrämjandet.
Fridays at 17-19 pm you are welcome to learn how to ride a bike with Studiefrämjandet.

Tid: 24/7 17:00-19:00

Plats: Araby Park Arena, Växjö

Kontakt: Bisharo Abdikadir Elmi, 0765172636 eller bisharo.elmi@studieframjandet.se

Arrangör: Studiefrämjandet

Anmälan krävs.

Direktlänk

24/7
Lär dig engelska/Learn English

På många jobb i Sverige idag kan du behöva kunna prata och förstå engelska.

Välkommen att lära dig tillsammans med föreningen Första steget och Sensus!

For many jobs in Sweden today it is important to be able to speak and understand English.

Welcome to learn togeteher with the organisation Första steget (First step) and Sensus study association!

Tid: 24/7 17:00-19:00

Plats: SFI-lokalen, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget och Sensus!, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första stegetSensus studieförbund

Direktlänk

25/7
Datakurs för asylsökande/Computer course for asylumseekers

Välkommen till Sensus/Welcome to Sensus

Tid: 25/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Azal Saheb, 070-883 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

25/7
Språk och lek för barn/Language and playing for children

Välkomna till Röda Stugan i Lessebo

Föreningen Första steget har aktiviteter för barn för att lära språk men också för att göra roliga saker.

Welcome to Röda Stugan in Lessebo

The organisation Första steget (First step) offers activities for children – Learning languages and also doing fun things.

Tid: 25/7 13:00-15:00

Plats: Röda Stugan, Lessebo

Kontakt: Föreningen Första steget, ayoubmaha1985@gmail.com

Arrangör: Föreningen Första steget

Direktlänk

25/7
Vardagsvenska via zoom/Swedish for every day life by zoom

Vardagssvenska för asylsökande och nyanlända/ Swedish for every day life or asylum-seekers and for you with a residence permit

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION MN HOW YOU CAN JOIN IN!

Tid: 25/7 17:00-19:00

Plats: Distans - zoom,

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

26/7
Måla och skissa med samtal på svenska/Paint and draw and also talk Swedish

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ SENSUS!

WELCOME TO US AT SENSUS!

Tid: 26/7 11:00-13:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Ghassan Enad, Maha Ibrahim, 070- 288 3205 eller maha.inbrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

26/7
Avancerad svenska/Advanced Swedish via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Lite svårare än… /A bit more difficult than…

Tid: 26/7 12:00-14:00

Kontakt: Zina Hashim Toama,Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

27/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 27/7 12:30-14:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

27/7
Blandade aktiviteter med fokus på att lära sig svenska


Välkommen på aktivitet i Fröseke!

På måndagar ses vi i Folkets hus i Fröseke. Aktiviteterna är för er som vill öva svenska, men alla är välkomna. Vi kommer ha olika teman varje vecka. Vi ska ha ha roligt, prata svenska och lära oss tillsammans om samhället. Vi kommer givetvis också att fika tillsammans. Ring eller smsa gärna om du har några frågor,
Every Monday you are welcome to ”Folkets hus” in Fröseke. The activities are mainly for practising Swedish. There will be different topics every week. We will have fun, speak Swedish and learn about the society. We will of course ”fika” together.Call or text if you have questions.

Tid: 27/7 13:00-15:00

Plats: Skolgatan 23, Fröseke

Kontakt: Alexander Willstedt, 0702450174 eller alexander@idvxo.se

Arrangör: Institutet för lokal och regional demokrati

Direktlänk

27/7
Svenska för nybörjare/Swedish for beginners

Välkommen till Sensus kurs i svenska – basnivå

Welcome to a course in Swedish at basic level with Sensus

Tid: 27/7 13:00-15:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, Farzaneh Mosavi, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

27/7
Vardagssvenska och samhällsinformation/Swedish for every day Life and information about the Swedish society

VÄLKOMMEN/WELCOME!

Tid: 27/7 15:00-17:00

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Helena Lundholm, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: 

Direktlänk

27/7
Datakurs för nybörjare- daritalande/ Computer course for beginners – Dari speaking

Välkommen till Sensus för att lära dig hur du använder datorer och olika program

Welcome to Sensus for learning how you can use computers and different programmes.

Tid: 27/7 15:00-16:30

Plats: Norrgatan 15, Växjö

Kontakt: Maha Ibrahim, 070-883205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

27/7
Samtal på svenska för asylsökande via zoom

KONTAKTA SENSUS FÖR INFORMATION OM HUR DU KAN VARA MED!

CONTACT SENSUS FOR INFORMATION ON HOW YOU CAN JOIN IN!

Tid: 27/7 15:00-16:30

Kontakt: Sakar Abdullkarim, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk

27/7
Vardagssvenska/Swedish for every day life

Välkomna till vardagssvenska i Åseda!
med Sensus studieförbund

Welcome to Swedish for every day Life in Åseda!
with Sensus study association

Tid: 27/7 16:00-18:00

Plats: Olofsgatan 5, Åseda

Kontakt: Weaam Yousef Mohammed Hassan, Maha Ibrahim, 070-288 3205 eller maha.ibrahim@sensus.se

Arrangör: Sensus studieförbund

Direktlänk