VÄLKOMMEN TILL TEMATRÄFF OM MEDEL INOM ASYL OCH ETABLERING TIA, § 37A OCH § 37

välkommen till tematräff om medel inom asyl och etablering – TIA, § 37a och § 37

 

Under tematräffen får du information om 2019 års utlysningar av medel inom asyl/etablering och blir inspirerad av flera pågående insatser.

I workshop deltar Du i dialoger om dessa medel tillsammans med engagerade från kommuner, civilsamhället, myndigheter m.fl. – kring angelägna insatser utifrån 2019 års prioriteringar!

TID: Tisdagen den 26 februari 2019 kl. 9.00-12.15 (fika och registrering från kl. 8.30)

PLATS: Region Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö, lokal: Bolmen

AGENDA – med Jonas Mokvist, Region Kronoberg, som moderator

  • Information om 2019 års utlysningar av medel inom:

TIA (tidiga insatser för asylsökande)

37a (insatser som stärker/utvecklar verksamhet med flykting-guider/fadderverksamhet)

37 (insatser/samverkan som bidrar till att skapa beredskap/ stärka mottagningskapacitet)

– med Gisela Andersson, Ewa Jonsson, Allan Karlsson, läns-styrelsen

  • Jämställdhetsperspektiv i ansökan och i insatser – med Elsa Anderman, Region Kronoberg, Karin Hopstadius, länsstyrelsen
  • Inspiration – med stöd av några av de insatser som under år 2018 beviljades TIA-, § 37a- respektive §37-medel i länet
  • Workshop – för samhandling och bästa möjliga insatser

Givetvis är tematräffen kostnadsfri och du bjuds på fika!

Din ANMÄLAN behöver vi senast den 21 februari!

Varmt välkommen!

(OBS max 60 personer)

 


« Fler nyheter