Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Kronobergs län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kronobergtillsammans.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kronobergtillsammans.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kontakta oss via telefon eller e-post:

telefon: 010-223 70 00
e-postadress: kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Bristande tillgänglighet kan också anmälas till: digg.se/tdosanmalan

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan

Vid användning utan synförmåga, nedsatt syn, nedsatt hörsel och bristande språkkunskaper i svenska och engelska är följande innehåll inte tillgängligt.

  • Pdf:er och powerpointpresentationer
  • Mötesanteckningar och broschyrer
  • Filmer (som länkas) är inte syntolkade och en del saknar textning.
  • Översättning till arabiska, dari och ryska är endast möjligt på första sidan (kronobergtillsammans.se/integration), ej på övriga sidor och inlägg.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 . Följande tillgänglighetsanpassningar genomförs.

  • Alla bilder syntolkas från och med november 2020 för användare av talsyntes.
  • Språket är anpassat till lätt svenska.
  • Formulär är anpassade för att kunna fyllas i enbart genom tangentbordet (tabb och enter).
  • Länkar framträder tydligt utan färg. Inga färger som ger sämre kontrast används i text.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kronobergtillsammans.se

Senaste bedömningen gjordes den 12 januari 2021.

Webbplatsen publicerades 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2021.

Webbplatsens drivs av länsstyrelsen i Kronobergs län