Föräldraskapsstöd – VÄRLDENS VIKTIGASTE UPPDRAG – Att se, förstå och stödja barn och föräldrar eller andra vuxna i barnets närhet i olika skeenden ger bättre förutsättningar för jämlik hälsa, jämställt föräldraskap och stärkt barnrättsperspektiv.

Syftet med webbsidan är att samla relevant information, kunskapsunderlag, metoder, kontaktuppgifter som kan bidra till att ytterligare stärka arbetet med föräldraskapsstödande insatser i länet.

Länsstyrelsen har ett samordningsansvar för föräldraskapsstöd och arbetar tillsammans med Region Kronoberg för att öka samverkan och kunskapspåfyllning hos länets aktörer inom området.

Webbplatsens drivs av länsstyrelsen i Kronobergs län