Kunskapsbank

Adopterade barn

Vägledning för kommuner som stöd när adopterade söker sitt ursprung

Inför 2020 gav Sveriges regering flera uppdrag till Myndigheten för familjerätt och Föräldraskapsstöd( MFoF) i syfte att stärka stödet i samband med adoption. Ett av dessa uppdrag var att utforma en vägledning för Sveriges kommuner som stöd när internationellt adopterade vill söka sitt ursprung. Detta vägledande stöd finns nu publicerat på myndighetens webbplats.

Här kommer du till vägledningen


Direktlänk

Barnkonventionen, barnets perspektiv

Att arbeta med barnkonventionen i föräldraskapsstödjande insatser

Den här foldern riktar sig till dig som arbetar med föräldraskapsstödjande insatser inom kommun, region, privat- eller ideell sektor. Syftet är att synliggöra barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention och hur barnets rättigheter vävs in i arbetet med föräldraskapsstöd. 

 KLICKA HÄR 


Direktlänk

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Det som är i fokus för vägledningen är att redogöra för de folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Syftet med vägledningen är att ge kunskap om de folkrättsliga tolkningsmedel och källor som kan vara relevanta vid tolkning av barnkonventionen samt relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av konventionen. Den omfattar även övrigt stöd och vägledning från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra konventionskommittéer som, trots att de inte är juridiskt bindande, kan utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen ska också göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta relevanta källor och övrig vägledning som finns tillgänglig.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Föräldraansvaret utifrån barnkonventionen

Den 13 september 2018 anordnade Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg en inspirationsdag för anordnare av och ledare i föräldraskapsstöd. Föreläsningen av Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg spelades in och kan användas fritt.

Barnkonventionen blir svensk lag 1/1 2020 och vi diskuterar de delar som beskriver föräldrars ansvar för sitt barn.  Det handlar bl.a. om uppfostran, utgå från barnets bästa, skapa goda förutsättningar för barnets utveckling, att anpassa föräldrastödet genom att ge råd och vägledning utifrån barnets ålder och mognad samt att företräda barnet och dess intresse i kontakten med myndigheter.

Inspelad föreläsning

 


Direktlänk

Filmer/media

Genussmart föräldraskap

Tips och trix!

Filmer som ger dig 25 konkreta tips på vad DU kan göra för att bidra till en mer jämställd värld. För barnens skull. OBS! Du behöver inte vara förälder för att få ut något av filmerna, det räcker med att du har barn eller ungdomar i din närhet.

Du hittar filmerna och tipsen här


Direktlänk

Kulturrådet erbjuder filmer om att stimulera små barns språk.

Kulturrådets filmer är riktade till vårdnadshavare, om att stimulera små barns språk. De finns med svensk, arabisk, persisk, somalisk och engelsk textning.

För att nå filmerna KLICKA HÄR


Direktlänk

Film om familjecentraler och deras arbetssätt

Föreningen för familjecentralers främjande firar 20 års-jubileum och har arbetat fram en film om familjecentraler som finns publicerad på Youtube. Det är en kort film som beskriver familjecentralers salutogena arbetssätt för att främja folkhälsan. Filmen riktar sig bl. a till politiker och tjänstepersoner som är beslutsfattare i region och kommun.

Filmen finns på Youtube – KLICKA HÄR

Önskar man visa filmen i annat format än den som finns på Youtube kan man kontakta info@familjecentraler.se

   


Direktlänk

Filmer om tonårstiden

I Skåne, Helsingborgs stad och Landskrona stad, har PART (Preventivt arbete tillsammans), tillsammans med verksamheter inom skolan, socialtjänsten och elevhälsan tagit fram två filmer om tonårshjärnan och tonårsstress.

Filmerna riktar sig till föräldrar med tonårsbarn. Filmerna bygger på beprövad erfarenhet och på forskning kopplad till föräldraskapsutbildningar och barns utveckling under tonårstiden. De är framtagna för att ge föräldrar verktyg samt ökad kunskap och förståelse för tonårstiden.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Dokumentärfilmen Pornland

I den här dokumentären får vi ta del av Gail Dines forskning kring den gigantiska porrindustrin och hur den påverkar oss.
I direkt motsats till påståenden om att porr har lett till en friare sexualitet, avslöjar Dines en massproducerad syn på sex som är djupt sexistisk och destruktiv. En vision som begränsar vår förmåga att skapa äkta, jämställda relationer fria från våld och förnedring.

Kan de dominerande bilderna och berättelserna som sprids av porrindustrin skapa ett genussystem som undergräver jämställdheten och uppmuntrar våld mot kvinnor?

Hur kommer de pojkar och flickor som växer upp i dag att påverkas av den porr som nu finns så lättillgänglig?

OBS! Filmen SKA INTE visas för barn

Klicka HÄR för att komma till filmen


Direktlänk

Världens viktigaste uppdrag – om föräldraskapsstöd – kortversion

En film om Föräldraskapsstöd – vad det innebär och varför det är viktigt. Filmen är framtagen av länsstyrelserna tillsammans, med Länsstyrelsen i Örebro län som ansvarig utgivare.

Filmen är 5 minuter

Världens viktigaste uppdrag – om föräldraskapsstöd.


Direktlänk

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

https://urskola.se/Produkter/209485-UR-Samtiden-Drogfokus-2018-Den-nya-nationella-strategin-for-foraldraskapsstod


Direktlänk

Utvecklingstrauma – Barn som traumatiseras i sina nära relationer berövas också ofta grundläggande utvecklingsbehov.

Del 1 – Belastningar i barndom och uppväxt som folkhälsoproblem

https://www.youtube.com/watch?v=xpwIMuFiYuM

Del 2: Betydelsen av regleringsstöd för barns utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=nGg_sd-2sQo

Del 3: När stress dominerar och regleringsstöd

https://www.youtube.com/watch?v=4O39-WQ0WVc

Del 4: Vad krävs av oss för att ge dessa barn en god utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=c3ZO7NS2jLM


Direktlänk

Världens viktigaste uppdrag – konferens om föräldraskapsstöd hösten 2017

Filmen handlar om föräldraskapsstöd och togs fram på de nationella konferenserna ”Världens viktigaste uppdrag” hösten 2017. Ett samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götalands och Örebro län och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzKnYicsf0w

 


Direktlänk

Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

Den 13 september 2018 anordnade Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg en inspirationsdag för anordnare av och ledare i föräldraskapsstöd. Föreläsningen av Linda Hiltunen, Lektor i sociologi, Linnéuniversitetet spelades in och kan användas fritt,

Linda Hiltunen presenterar sin forskning som handlar om självrapporterad ohälsa bland unga tjejer och killar. Hur kommer det sig att så många ungdomar mår dåligt i vår samtid?  Även ett pågående utvecklingsprojekt om ungdomars tillit till vuxenvärlden presenteras kort.  

https://www.youtube.com/watch?v=f1CL6nGJuZI


Direktlänk

Föräldraansvaret utifrån barnkonventionen

Den 13 september 2018 anordnade Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg en inspirationsdag för anordnare av och ledare i föräldraskapsstöd. Föreläsningen av Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg spelades in och kan användas fritt.

Barnkonventionen blir svensk lag 1/1 2020 och vi diskuterar de delar som beskriver föräldrars ansvar för sitt barn.  Det handlar bl.a. om uppfostran, utgå från barnets bästa, skapa goda förutsättningar för barnets utveckling, att anpassa föräldrastödet genom att ge råd och vägledning utifrån barnets ålder och mognad samt att företräda barnet och dess intresse i kontakten med myndigheter.

Inspelad föreläsning

 


Direktlänk

Förändringar i familjen

Föräldraseparation när barnen är små

Samtalsstöd och föräldrainformation gällande separation under barnets första 0-5 år framtaget av Stockholms läns landsting.

KLICKA HÄR för mer information


Direktlänk

Barn i skilsmässa

En separation eller skilsmässa är ofta svår, både för vuxna och barn. Som förälder behöver du samarbeta med din partner kring barnen – så gott det går.

För många innebär skilsmässa en kris, som kan ta tid att bearbeta. Det kan gälla både vuxna och barn. Om du befinner dig i en fas där skilsmässan är ett faktum, eller om du funderar på separation, så kan du få hjälp med familjerådgivning via kommunen. Känslorna efter en separation kan vara svåra att hantera. Som förälder behöver du även ta hänsyn till barnen – att de får veta, utifrån ålder och mognad, det de kan behöva.
Beroende på hur situationen blir för barnen, så kan de ha många olika tankar och frågor. Om de upplevt skilsmässor tidigare så kan det påverka deras reaktioner. Var noga med att berätta att skilsmässan inte beror på barnet. Många barn känner skuld i samband med uppbrott.

Förbered både dig och barnet på en period av förändringar, och att hitta nya rutiner i vardagen. De rutiner som kan fortsätta kan vara värdefulla, men också nya rutiner som ni skapar tillsammans.

BOKTIPS!

För barn

 • Eva Uddling och Gunilla Kvarnström: ”Bo HÄR och Bo Där”. Rabén & Sjögren 2002
 • Inger Lindahl: ”Pappa kommer”. Alfabeta 2004
 • Jennie Persson, Elin Lindell. ”Vilken vecka!? När föräldrarna skiljer sig”. Natur & Kultur, 2014
 • Nina Ljungberg, Anna Persson. ”Mina föräldrar skall skiljas”. Idus Förlag, 2014

 

För ungdomar

 • Eva Swedenmark: ”Frusna ögonblick”. Opal 2005
 • Eva Swedenmark: ”Man överlever, jag lovar”. Alfabeta 2005

 

För vuxna

 • Anna Bjerkesjö: ”Att leva med andras barn”. Prisma 2005
 • Mats Klasson: ”Handbok för separerade föräldrar”. Informationsförlaget, 2005
 •  Bente och Gunnar Öberg: ”Skiljas men inte från barnen”. Natur och Kultur 2000


Direktlänk

Förebyggande av våld

Basprogram om våld mot barn

Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Resurscentrum Heder Kronoberg – Mobilt stöd till yrkesverksamma som möter hedersrelaterat våld och förtryck

Från och med januari 2020 finns två samordnare på plats och den 6 april öppnas stödtelefonen upp för konsultation i enskilda ärenden.

KONTAKT:

Telefon:  0470-430 40

E-post: resurscentrum@vaxjo.se

I slutet på 2017 fick länsstyrelserna i landet i uppdrag av regeringen att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Kronobergs län utsågs till ett av fyra pilotlän i landet. Växjö kommun har tagit på sig huvudmannaskapet, men projektet sker i samverkan med länets alla kommuner, Region Kronoberg och Polisen.
Syftet med Resurscentrum är att komplettera ordinarie skydd- och stödstrukturer och primärt vara ett stöd till yrkesverksamma som möter målgruppen. Stödet kan innebära konsultation i enskilda ärenden, kompetensutveckling i olika former och stöd vid utformande av riktlinjer och rutiner. Resurscentrum ska också arbeta för att kartlägga möjligheterna för myndighetsgemensam samverkan kring enskilda individer och utforma en modell för detta.
Verksamheten finansieras för närvarande med statliga medel, men ett arbete med att ta fram ett lokalt samverkansavtal och en finansieringsplan pågår, då långsiktighet bedöms vara en viktig framgångsfaktor.


Direktlänk

Funktionsvariationer

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation och ibland med psykisk och fysisk ohälsa som följd. Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket som vänder sig till personal i barnhälsovården, BHV, om hur man kan ge stöd till dessa föräldrar. Temat samlar och presenterar de olika delarna i utbildningspaketet och ger övergripande information om föräldrarnas situation och behov av stöd.

UTBILDNINGSPAKETET HITTAR DU HÄR


Direktlänk

Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv

En webbplats som främst riktar sig till föräldrar med ASD -diagnos (Autismspektrumstörning). Webbplatsen Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv kan också vara värdefull för en bredare målgrupp föräldrar. Även stöd finns till professioner som möter föräldrarna – behandlarguide finns på sidan.

DU HITTAR SIDAN HÄR


Direktlänk

Vägledning till dig som är förälder, mor- och farförälder och professionell som i ditt yrke möter barn med funktionsnedsättning och deras familj.

Barn med funktionsnedsättning

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, barnböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade. Texterna är översatta till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja


Direktlänk

Jämställt föräldraskap

Masteruppsats ”Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor”

Pappa sitter på huk bredvid ett litet barn som han lägger handen om och pekar på något.

Pappa kom hem är en satsning på föräldraskapsstöd för utrikesfödda män som finansierats av statsbidrag genom Länsstyrelsen Kronoberg. I sin masteruppsats vid Linnéuniversitetet intervjuade Jimmy Fungmark deltagande pappor om upplevelsen och behovet av föräldraskapsstöd i det nya hemlandet. Resultatet var både väntat och oväntat.

I masteruppsatsen ”Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor” djupintervjuar Jimmy Fungmark tre pappor som deltagit i ett föräldrastödsprogram under 2018–2019. Ämnet valde han efter att ha fått förfrågan från en docent om han ville vara med och utvärdera ett föräldrastödsprogram.

Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor

Pappor i föräldraskapsutbildning intervjuas_klar


Direktlänk

Genussmart föräldraskap

Tips och trix!

Filmer som ger dig 25 konkreta tips på vad DU kan göra för att bidra till en mer jämställd värld. För barnens skull. OBS! Du behöver inte vara förälder för att få ut något av filmerna, det räcker med att du har barn eller ungdomar i din närhet.

Du hittar filmerna och tipsen här


Direktlänk

Rapport – Maskulinitet och jämställt föräldraskap

Rapport – Maskulinitet och jämställt föräldraskap

ARBETE FÖR PAPPORS ÖKADE DELAKTIGHET

KLICKA HÄR för att få upp rapporten


Direktlänk

Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar.

Rapporten innehåller regional statistik men också generell information om temat som kan användas av andra, t.ex. i egen regional rapport. Undersökningar visar att arbetsgivare har stor inverkan på hur föräldrar fördelar det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Forskning visar även på stora vinster för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap. Med avstamp i det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder har

Länsstyrelsen Skåne tagit fram denna rapport för att stödja lokala aktörer i utvecklingen av föräldravänliga arbetsplatser. Ett hållbart arbetsliv handlar för många om möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Jämställt föräldraskap – en angelägenhet för kommuner och landsting

Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Det är också viktigt för föräldrarnas relation till barnet och varandra. Kommuner och landsting kan bidra till mäns ökade ansvarstagande för föräldraskapet.

Framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

KLICKA HÄR


Direktlänk

Rapporter/böcker

Mottagandet av nyanlända barn i familj: generella faktorer, risk- och skyddsfaktorer. En kunskapsöversikt och kartläggning

För att få en bättre bild initierade Länsstyrelsen Skåne, inledningsvis i samverkan med Skånes Kommuner, under 2019 en kunskapsöversikt samt kartläggning som genomförts av Lunds universitet. Resultaten från kartläggningen bidrar tillsammans med kunskapsöversiktens slutsatser till en grund för rekommendationer i rapporten gällande kommunalt mottagande av nyanlända barn i familj med ett stärkt barnrättsperspektiv.

Rapport – Mottagandet av nyanlända barn i familj: generella faktorer, risk- och skyddsfaktorer


Direktlänk

Masteruppsats ”Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor”

Pappa sitter på huk bredvid ett litet barn som han lägger handen om och pekar på något.

Pappa kom hem är en satsning på föräldraskapsstöd för utrikesfödda män som finansierats av statsbidrag genom Länsstyrelsen Kronoberg. I sin masteruppsats vid Linnéuniversitetet intervjuade Jimmy Fungmark deltagande pappor om upplevelsen och behovet av föräldraskapsstöd i det nya hemlandet. Resultatet var både väntat och oväntat.

I masteruppsatsen ”Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor” djupintervjuar Jimmy Fungmark tre pappor som deltagit i ett föräldrastödsprogram under 2018–2019. Ämnet valde han efter att ha fått förfrågan från en docent om han ville vara med och utvärdera ett föräldrastödsprogram.

Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor

Pappor i föräldraskapsutbildning intervjuas_klar


Direktlänk

Nya forskningsöversikter om föräldraskapsstöd

I december 2020 utkom Socialmedicinsk tidskrift med ett dubbelnummer ”Psykisk hälsa hos unga”. Här finns två forskningsöversikter om effekterna av föräldraskapsstöd av Håkan Stattin och Pia Enebrink. Studierna omfattar de program som utvärderats i Norden och övriga världen.

 • Föräldraskapsstöd på universell nivå: En forskningsöversikt
 • Föräldraskapsstöd på selektiv och indikerad nivå: En sammanfattning av forskningsläget

För att komma till forskningsöversikten klicka här


Direktlänk

Rapport – Maskulinitet och jämställt föräldraskap

Rapport – Maskulinitet och jämställt föräldraskap

ARBETE FÖR PAPPORS ÖKADE DELAKTIGHET

KLICKA HÄR för att få upp rapporten


Direktlänk

MFoF – Undersökningsrapport – Att vara förälder idag

Ett av MFoF:s (Myndigheten för familjerätt och Föräldraskapsstöd)viktigaste uppdrag är att på bästa sätt kunna stödja yrkesverksamma i deras arbete, och för detta behöver vi kunskap. Därför har MFoF 2019 i samverkan med SOM-institutet genomfört en ny undersökning utifrån föräldrars egna upplevelser av hur det är att vara förälder idag, och vilka utmaningar de upplever.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.

Rapporten är författad av några av världens främsta alkoholforskare under ledning av Harold Holder. Forskarna tar gemensamt fram fakta utifrån samlade internationella studier och värderar den vetenskapliga styrkan i resultaten.
Ett resultat visar på att det behöver informeras mer om att alkoholkonsumtion utom graviditetsperioden eller innan konstaterad graviditet kan påverka fostret. Det gäller både mammans och pappans konsumtion. Pappors alkoholkonsumtion innan befruktning kan ge ökad risk för bl.a. spontan abort och missfall och medfött hjärtfel. 

Livsmedelsverket kommer att se över sina riktlinjer efter denna forskning.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar.

Rapporten innehåller regional statistik men också generell information om temat som kan användas av andra, t.ex. i egen regional rapport. Undersökningar visar att arbetsgivare har stor inverkan på hur föräldrar fördelar det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Forskning visar även på stora vinster för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap. Med avstamp i det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder har

Länsstyrelsen Skåne tagit fram denna rapport för att stödja lokala aktörer i utvecklingen av föräldravänliga arbetsplatser. Ett hållbart arbetsliv handlar för många om möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

KLICKA HÄR


Direktlänk

BRIS – Barnens rätt i samhället

rapporter bygger på deras kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyses brister i samhället och förslag ges på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Hos Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan du beställa rapporter och böcker inom en rad områden

 KLICKA HÄR


Direktlänk

Stödmaterial

Guide för behovsanalys – föräldraskapsstöd

En hjälp från MfOF när  kartläggning och analys av behov inom föräldraskapsstödsområdet ska göras.

Hoppas bifogad guide kan vara till hjälp i analysarbetet!

Här hittar du guiden.

dekorativ bild med tecknade personer


Direktlänk

Tonåringar

Filmer om tonårstiden

I Skåne, Helsingborgs stad och Landskrona stad, har PART (Preventivt arbete tillsammans), tillsammans med verksamheter inom skolan, socialtjänsten och elevhälsan tagit fram två filmer om tonårshjärnan och tonårsstress.

Filmerna riktar sig till föräldrar med tonårsbarn. Filmerna bygger på beprövad erfarenhet och på forskning kopplad till föräldraskapsutbildningar och barns utveckling under tonårstiden. De är framtagna för att ge föräldrar verktyg samt ökad kunskap och förståelse för tonårstiden.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Föräldrapodd – fokus tonårstiden

Förebyggarenheten i Kristinehamns kommun spelar in en podd för vuxna som lever med tonårsbarn – ”viktiga minuter”. Den har fokus på att skapa goda relationer mellan vuxna och tonåringar och varje avsnitt tar upp ett nytt tema. I den senaste säsongen har olika gäster fått berätta och diskutera kring sina expertområden. Hittills har teman varit sömn, grooming, porr, skilsmässa, psykisk hälsa m.m.

Yrkesverksamma som kommer i kontakt med föräldrar eller andra vuxna som är viktiga för unga får gärna använda podden som ett verktyg i sitt arbete, till exempel genom att länka eller tipsa.

Förebyggarenheten tar gärna emot synpunkter eller inspel på viktiga ämnen till podden. Kontakt: fbe@kristinehamn.se eller via facebooksida ”Förebyggarenheten i Kristinehamns kommun”.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Webbutbildningar

Basprogram om våld mot barn

Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Barnrätt i praktiken – Barnkonventionen

Webbutbildning BO

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig till personer som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

KLICKA HÄR

 


Direktlänk

Våga fråga

NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga) har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen Våga fråga. Utbildningen tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper dig att ta fram rutiner på din arbetsplats, verksamhet eller inom din organisation. Utbildningen är helt kostnadsfri.

KLICKA HÄR

 


Direktlänk