För att komma i kontakt med oss är du välkommen att mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Mariah Andersson – mariah.andersson@lansstyrelsen.se

Maria är ansvarig för samordning av föräldraskapsstöd hos länsstyrelsen och kan kontaktas i alla frågor inom området.

Ewa Jonsson – ewa.jonsson@lansstyrelsen.se

Ewa kan kontaktas om Mariah inte är på plats. Ewa är också ansvarig för webbsidan Kronoberg tillsammans/föräldraskapsstöd