För att komma i kontakt med oss är du välkommen att mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Kontaktpersoner:

Suzanne Frank – suzanne.frank@lansstyrelsen.se
Suzanne är ansvarig för samordning av föräldraskapsstöd hos länsstyrelsen och kan kontaktas i alla frågor inom området.

Ewa Jonsson – ewa.jonsson@lansstyrelsen.se Ewa kan kontaktas om Suzanne inte är på plats. Ewa är också ansvarig för webbsidan Kronoberg tillsammans/föräldraskapsstöd