Informationsmaterial

Broschyrer

Broschyr om Barnets rättigheter och föräldrars ansvar

Visar broschyrens första sida och föreställer ett litet barn som hålls av förälderBroschyren är framtagen i samverkan mellan Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län

Här kan du hitta broschyren

Via länken kommer du också till presentationsmaterial med talarmanus som du själv  kan använda.

För att ladda ner broschyren i PDF klicka här


Direktlänk

Föräldramöten

Föräldramöten – Porrfri skola

HUR KAN VI FÖRÄLDRAR AGERA?

Barn är i genomsnitt 12-13 år när de aktivt börjar att söka efter nätporr enligt svensk forskning*.Det är även vanligt att barn exponeras ofrivilligt för nätporr när de är ännu yngre exempelvis genom att en kompis eller ett äldre syskon visar nätporr på sin smartphone. Det sker även genom enkla sökord som inte behöver ha med sex eller nätporr att göra, länkade filmer och bilder eller“pop-ups”som kan dyka upp på bland annat spelsidor. Cirka 90% av scenerna i mainstreamporren innehåller fysisk aggression som stryptag, slag, ”gagging” och ”ass to mouth” enligt internationell forskning.

KLICKA HÄR

 

ALLT DU BEHÖVER VETA FINNS PÅ #PORRFRIBARNDOM

 


Direktlänk

Föräldramöten – ANDTS

Livsstil Kronoberg har tagit fram presentationsmaterial avsedda att använda vid föräldramöten (eller liknande). Vi har samlat information som vi ser att föräldrar kan ha nytta av att veta. Exempelvis varför alkohol är farligare för unga än för vuxna, hur stor andel av länets ungdomar som använt narkotika och hur viktiga föräldrarna faktiskt är även när man är tonåring.

KLICKA HÄR

 


Direktlänk

Presentationer

Power point presentation om Barnkonventionen som lag – grundutbildning del 1 av 2

Barnkonventionen grundutbildning del 1 16 december 2019 Åhörarkopior

Utbildningen i Barnkonventionen tar bland annat upp följande moment:

Vad innebär skyldigheten att göra prövningar av barnets bästa?  

• Vad medför barnets rätt till delaktighet i alla beslut som rör dem?

• Vilka krav ställs på verksamheten och alla som arbetar med och för barn?      

• Vilka krav ställs på barnkonsekvensanalys och dokumentation?

• Vilka är barnens rättigheter inom olika verksamheter?

UTBILDNINGEN HÅLLS AV SUSANN SWÄRD, BARNRÄTTSEXPERT

Susann Swärd delar sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg och vara verksamhetschef för Rättighetsfokus. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen, och har även arbetat för bland annat Rädda Barnen och UNICEF.  Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för förskolan och skolan samt socialtjänsten. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag för barn på förskola samt låg- och mellanstadiet.


Direktlänk

Powerpoint presentation om Barnens Bästa Gäller! i Kronoberg

PPP Barnens bästa gäller i Kronoberg

 

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.


Direktlänk

Vägledande dokument

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Det gäller även andra viktiga närstående vuxna till barnen. Relationen mellan barn och förälder och föräldraförmågan är viktig för att främja barnets hälsa och utveckling.

I barnkonventionen är det tydligt utskrivet att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få sina behov tillgodosedda.

Konventionsstaterna ska stödja föräldrarna i detta ansvar. För att stödja föräldrarna i sitt uppdrag presenterar regeringen en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. I strategin anges målsättningar och målområden samt inriktningen för föräldraskapsstödet.

KLICKA HÄR 


Direktlänk