Aktuellt

Maj 2019


Mars 2020


Mars 2020

HUSKURAGE om särskild oro vid Covid-19

Huskurage har tagit fram material som dels riktar sig direkt mot barn och unga och dels mot vuxna. Det görs för att fler barn ska veta vart de ska kunna vända sig och vad vuxna runtomkring kan göra för att öka tryggheten och skyddet av barn Via nedan länk finns informationsmaterial som kan och får … Läs mer


Mars 2020

CORONA (COVID-19) SKAPAR ORO HOS BARN

Ett tips kan vara att använda tips och råd från Rädda Barnen om hur du som förälder/vuxen kan tala med barn om svåra situationer. KLICKA HÄR – för råd och tips


Mars 2020

SAVE THE DATE – 26 MAJ

Vilka metoder finns för att förebygga bruk av narkotika? Hur kan vi arbeta för tidig upptäckt av narkotikabruk? Med en mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ förändring av ungdomars riskuppfattning kopplade till droger så är dessa frågor högst aktuella. Datum och tid Den 26 maj 09:00 – 16:15 (Registrering … Läs mer


Mars 2020

Tips från Rädda Barnen

Rädda Barnen har tillsammans med samarbetspartners tagit fram en app; Mina svar. Ett verktyg för att mäta effekter av insatser Deltagare inom Rädda Barnens program På lika villkor är målgruppen. Idag finns inte det programmet i Kronobergs län – Finns i Malmö, Göteborg och Borlänge MEN – vem vet om intresse finns kanske man kan … Läs mer


Februari 2020

SBU:s undersökning av föräldraskapsstödsprogram och MFoF:s kommentarer

Knut Sundell, sakkunnig på myndigheten SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), berättar om resultatet en stor studie som gjorts av föräldrastödsutbildningar i Sverige och utomlands Föräldrastödsutbildningar riktar sig till föräldrar som vill få hjälp att hantera problem och regeringens mål är att alla familjer ska erbjudas kurserna. Men en stor studie visar att … Läs mer


Februari 2020

OBS! INSTÄLLT – Utbildning:Pornografi – en av vår tids största jämställdhetspolitiska utmaningar?

INSTÄLLT! Utbildningsdagen kommer att hållas i Alvesta kulturhus (Gamla Folkets hus) den 25 mars. Kl. 08:45-16:00 Arrangörer är länsstyrelserna i Blekinge, Hallands och Kronobergs län tillsammans med Talita/Reality check, Unizon och Sveriges Kvinnolobby. Evenemangen vänder sig främst till er som arbetar med ungdomar, föräldraskapsstödjande insatser eller med mäns våld mot kvinnor och våld i nära … Läs mer


Februari 2020

Handbok konflikthantering: Tryggt föräldraskap

Nu finns handboken på fem olika språk! Översättningarna till engelska, dari, arabiska, och somaliska har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen För att läsa mer eller beställa handboken KLICKA HÄR OBS! Länsstyrelsen har ett antal ex som vi kommer att dela med oss av.


Februari 2020

Många kunniga och engagerade professsioner inom föräldraskapsstöd i Kronoberg

På senaste mötet hos Länsstyrelsen med anordnare av föräldraskapsstödjande insatser från kommuner, region och civilsamhället sprudlade lokalen av ENERGI och VILJA att förändra. Vi når inte alla som behöver stöd – och rent ut sagt de som mest behöver vårt stöd är svårast att nå! Många ideer bollades och tips och erfarenheter delades generöst i … Läs mer


Februari 2020

BARNKONVENTIONEN SPELAR ROLL! Kampanj på gång!

VART FEMTE BARN i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN. Det är 430 000 barn! Kampanjen Spela Roll! är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation … Läs mer


Januari 2020

GRATIS ERBJUDANDE – att delta i ett forskningsprojekt om programmet ”Trygga föräldrar”

Hos Socialtjänsten Örebro kommun har två kuratorer arbetat med att ta fram ett föräldraskapsstödsprogram ”TRYGGA FÖRÄLDRAR”.  Vi söker nu efter kommuner som kan tänka sig att medverka i det framtida forskningsprojektet kring Trygga föräldrar. Vi kommer att stå för utbildning, handledning, samt utvärdering (via forskare) som kommer att vara kostnadsfritt för kommunen. I nuläget tänker … Läs mer


Januari 2020


Januari 2020

Regeringen publicerar vägledning kring Barnkonventionen som svensk lag

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen blir svensk lag är en viktig milstolpe för barns rättigheter. Men för att det ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av barnkonventionen har den kunskap de behöver. För att stödja i tolkning och tillämpning av barnkonventionen har Regeringen publicerat … Läs mer


Januari 2020


December 2019


December 2019


Maj 2019

Föräldrastöd om unga och cannabis

Livsstil Kronoberg har på efterfrågan från skolpersonal i länet arbetat fram ett föräldramötesmaterial om unga och cannabis. Som förälder kan det kännas jobbigt att prata om cannabis, men att som förälder ta ställning och visa att man bryr sig spelar roll. Materialet innehåller en powerpoint-presentation som inkluderar filmer från polisen i Kronoberg och Primärvårdens hälsoenhet. … Läs mer