Aktuellt

Mars 2021


Mars 2021


Oktober 2021

NATIONELL KONFERENS OM FÖRÄLDRASKAPSSTÖD DEN 1 DECEMBER 2021

MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) arrangerar sin nationella konferens om föräldraskapsstöd tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Temat 2021 är ”Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa?”. Konferensen är kostnadsfri och kommer att genomföras digitalt. Anmäl dig längre ned på denna sida. Nationell konferens – Hur kan föräldraskapsstöd … Läs mer


Augusti 2021

Nätverksmöte föräldraskapsstöd

Under 2021 kommer vi att ha särskilt fokus på föräldraskapsstöd och brottsförebyggande åtgärder. Vi bjuder nu in dig som anordnar eller samordnar föräldraskapsstödsinsatser i länet. Tid: 21 septemberPlats: Smålands museum Länsstyrelsen och Region Kronoberg bjuder in till möten en gång per termin där vi förmedlar information från regionalt och nationellt håll, goda exempel från länet … Läs mer


Juni 2021


Maj 2021


Maj 2021

Föräldraskap i Sverige – utbilda dig till gruppledare

Föräldraskap i Sverige Idag finns det cirka 400 gruppledare i 70 unika kommuner utanför Stockholmsområdet och 15 unika län runtom i Sverige, däribland Kronobergs län. Till hösten 2021 kommer Bris att utbilda 30 gruppledare i Örebros län, samt ha en öppen digital utbildning (maxantal 20 personer), Datum och anmälan till utbildningen


April 2021

Pappor i föräldrastödsprogram intervjuade i masteruppsats

Pappa kom hem är en satsning på föräldraskapsstöd för utrikesfödda män som finansierats av statsbidrag genom Länsstyrelsen Kronoberg. I sin masteruppsats vid Linnéuniversitetet intervjuade Jimmy Fungmark deltagande pappor om upplevelsen och behovet av föräldraskapsstöd i det nya hemlandet. Resultatet var både väntat och oväntat. I masteruppsatsen ”Egenmakt och jämställdhet i föräldraskapsstöd för utrikesfödda pappor” djupintervjuar … Läs mer


April 2021

Mammor emellan – ny stor satsning på Araby i Växjö

Med inspiration från Helsingborg och Stockholm satsar Växjö kommun på stadsdelsmammor i projektet Mammor Emellan på Araby i Växjö. Iklädda gröna sjalar ska ett tiotal kvinnor ägna sig åt uppsökande verksamhet samt fånga upp frågor och ge stöd till de boende. Ursprungligen kommer idén från Tyskland och Danmark men det är de positiva resultaten från … Läs mer


Februari 2021

ATT TIPSA OM!

Trygghet Ur Stöd Digital studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa


December 2020

Föräldrars inställning kan avgöra om barn börjar röka

Av de som röker börjar hela 90 procent innan de fyllt 18 år. Inställningen hos vårdnadshavare och förälder är avgörande när det handlar om att förebygga tobaksbruk hos barn. Under den Tobaksfria veckan, som inleds idag, riktar sig därför Länsstyrelsen, tillsammans med länets kommuner, särskilt till alla föräldrar, som kan göra mycket för att skydda … Läs mer


November 2020

Nu är den klar!

Broschyren om Barnets rättigheter och föräldrars ansvar Den är framtagen i samverkan mellan Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län Här kan du hitta broschyren


November 2020

Genussmart föräldraskap

Tips och trix! Filmer som ger dig 25 konkreta tips på vad DU kan göra för att bidra till en mer jämställd värld. För barnens skull. OBS! Du behöver inte vara förälder för att få ut något av filmerna, det räcker med att du har barn eller ungdomar i din närhet. Du hittar filmerna och … Läs mer


September 2020

30 september lanserade Barnafrid – Basprogram om våld mot barn

Alla som möter barn ska ha samma kunskap om våld och traumaMöter du barn i ditt arbete, så innebär det att du även möter våldsutsatta barn. Barnafrid har nu lanserat ett kostnadsfritt digitalt basprogram om våld mot barn. I detta får du kunskap och verktyg att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn. KLICKA HÄR  


September 2020

Nätverksmöte föräldraskapsstöd

Den 22 september.. … samlades flera av länets yrkesverksamma inom området föräldraskapsstöd för att delge varandra information och erfarenheter. Ny folder om ”Barnets rättigheter och föräldrastöd” – kommer att läggas ut inom kort Programmet ”Föräldraskap i Sverige” – information från de i länet som utbildat sig till gruppledare inom detta – flera kommuner på gång … Läs mer


September 2020

Sverige brister när det gäller barns psykiska hälsa

Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller barns psykiska väl­befin­nande. Det visar en ny rapport från UNICEF, som jämför barns situation i världens rika länder. https://blog.unicef.se/2020/09/03/sverige-brister-nar-det-galler-barns-psykiska-halsa/


Juni 2020


April 2020

Hjälp till hjälp – när hemmet är en otrygg plats

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats. För mer information och … Läs mer


April 2020

ÖVERGREPP MOT BARN PÅ NÄTET ÖKAR TILL FÖLJD AV COVID-19

Vi ser att internetrelaterade sexualbrott mot barn ökar som en följd av coronakrisen, säger Patrick Cordner, sektionschef på polisens nationella it-brottscentrum.Polisen har medarbetare som i realtid följer utvecklingen i digitala kanaler där förövare diskuterar hur de utnyttjar barn sexuellt. Förövarna utbyter tips och de delar bilder och filmer på barn. Läs mer HÄR – Tips … Läs mer


Mars 2020

HUSKURAGE om särskild oro vid Covid-19

Huskurage har tagit fram material som dels riktar sig direkt mot barn och unga och dels mot vuxna. Det görs för att fler barn ska veta vart de ska kunna vända sig och vad vuxna runtomkring kan göra för att öka tryggheten och skyddet av barn Via nedan länk finns informationsmaterial som kan och får … Läs mer


Mars 2020

CORONA (COVID-19) SKAPAR ORO HOS BARN

Ett tips kan vara att använda tips och råd från Rädda Barnen om hur du som förälder/vuxen kan tala med barn om svåra situationer. KLICKA HÄR – för råd och tips


Mars 2020

Tips från Rädda Barnen

Rädda Barnen har tillsammans med samarbetspartners tagit fram en app; Mina svar. Ett verktyg för att mäta effekter av insatser Deltagare inom Rädda Barnens program På lika villkor är målgruppen. Idag finns inte det programmet i Kronobergs län – Finns i Malmö, Göteborg och Borlänge MEN – vem vet om intresse finns kanske man kan … Läs mer


Februari 2020

SBU:s undersökning av föräldraskapsstödsprogram och MFoF:s kommentarer

Knut Sundell, sakkunnig på myndigheten SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), berättar om resultatet en stor studie som gjorts av föräldrastödsutbildningar i Sverige och utomlands Föräldrastödsutbildningar riktar sig till föräldrar som vill få hjälp att hantera problem och regeringens mål är att alla familjer ska erbjudas kurserna. Men en stor studie visar att … Läs mer


Februari 2020

Handbok konflikthantering: Tryggt föräldraskap

Nu finns handboken på fem olika språk! Översättningarna till engelska, dari, arabiska, och somaliska har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen För att läsa mer eller beställa handboken KLICKA HÄR OBS! Länsstyrelsen har ett antal ex som vi kommer att dela med oss av.


Februari 2020

Många kunniga och engagerade professsioner inom föräldraskapsstöd i Kronoberg

På senaste mötet hos Länsstyrelsen med anordnare av föräldraskapsstödjande insatser från kommuner, region och civilsamhället sprudlade lokalen av ENERGI och VILJA att förändra. Vi når inte alla som behöver stöd – och rent ut sagt de som mest behöver vårt stöd är svårast att nå! Många ideer bollades och tips och erfarenheter delades generöst i … Läs mer


Februari 2020

BARNKONVENTIONEN SPELAR ROLL! Kampanj på gång!

VART FEMTE BARN i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN. Det är 430 000 barn! Kampanjen Spela Roll! är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation … Läs mer


Januari 2020

GRATIS ERBJUDANDE – att delta i ett forskningsprojekt om programmet ”Trygga föräldrar”

Hos Socialtjänsten Örebro kommun har två kuratorer arbetat med att ta fram ett föräldraskapsstödsprogram ”TRYGGA FÖRÄLDRAR”.  Vi söker nu efter kommuner som kan tänka sig att medverka i det framtida forskningsprojektet kring Trygga föräldrar. Vi kommer att stå för utbildning, handledning, samt utvärdering (via forskare) som kommer att vara kostnadsfritt för kommunen. I nuläget tänker … Läs mer


Januari 2020


Januari 2020

Regeringen publicerar vägledning kring Barnkonventionen som svensk lag

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen blir svensk lag är en viktig milstolpe för barns rättigheter. Men för att det ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av barnkonventionen har den kunskap de behöver. För att stödja i tolkning och tillämpning av barnkonventionen har Regeringen publicerat … Läs mer


Januari 2020


December 2019


December 2019


Maj 2019

Föräldrastöd om unga och cannabis

Livsstil Kronoberg har på efterfrågan från skolpersonal i länet arbetat fram ett föräldramötesmaterial om unga och cannabis. Som förälder kan det kännas jobbigt att prata om cannabis, men att som förälder ta ställning och visa att man bryr sig spelar roll. Materialet innehåller en powerpoint-presentation som inkluderar filmer från polisen i Kronoberg och Primärvårdens hälsoenhet. … Läs mer