Nätverksmöte föräldraskapsstöd


Under 2021 kommer vi att ha särskilt fokus på föräldraskapsstöd och brottsförebyggande åtgärder. Vi bjuder nu in dig som anordnar eller samordnar föräldraskapsstödsinsatser i länet.

Tid: 21 september
Plats: Smålands museum

Länsstyrelsen och Region Kronoberg bjuder in till möten en gång per termin där vi förmedlar information från regionalt och nationellt håll, goda exempel från länet och utbyten deltagare emellan.

Denna gång träffas vi fysiskt på ett coronasäkert sätt, på Smålands museum. Avstånd kommer att hållas och handsprit finns tillgängligt.

De som önskar kan även delta via Skype och då skickas en länk till er innan mötet.

Till program och anmälan


« Fler nyheter