Mammor emellan – ny stor satsning på Araby i Växjö

Med inspiration från Helsingborg och Stockholm satsar Växjö kommun på stadsdelsmammor i projektet Mammor Emellan på Araby i Växjö. Iklädda gröna sjalar ska ett tiotal kvinnor ägna sig åt uppsökande verksamhet samt fånga upp frågor och ge stöd till de boende.

Ursprungligen kommer idén från Tyskland och Danmark men det är de positiva resultaten från liknande projekt i Helsingborg och Stockholm som Växjö nu hämtar inspiration från.

– Vi tror jättemycket på detta. Erfarenheter visar att deltagarna stärks och att målgruppen i stadsdelen får bra stöd, vilket ger positiva ringar på vattnet. Det har också varit till nytta för myndigheterna. Utbildningarna av  stadsdelsmammor har påbörjats efter rekrytering på Arabyområdet, säger Alexander Willstedt, projektledare för Mammor emellan på Institutet för lokal och regional demokrati (ID). Insatsen finansieras genom statsbidrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Deltagarna i utbildningen får lära sig allt om hur man kontaktar myndigheter, sjukvård, skola, bostadsbolag och var man hittar samhällsnyttig information. Kunskap som sedan ska föras vidare till de boende i området.  

Efter utbildning läggs deltagarna upp på ett schema för att sex timmar i veckan finnas på plats vid olika offentliga platser på området. De ska vara väl synliga i gröna sjalar och tanken är att de ska söka upp de som kan behöva hjälp samt finnas till hands för att svara på frågor. Det kan handla om att söka bostad, jobb eller studier men också mer allmänt om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Kvinnorna växer som individer
Kravet för att bli stadsdelsmamma är att vara kvinna, boende i Araby och helst vara i etableringen. Kvinnorna ska kunna delta sex timmar i veckan under hela 2021 och de ska kunna någorlunda bra svenska.

De flesta som läst några steg i SFI klarar det. Helst ser vi att kvinnorna ska representera de olika språken som talas i området – dari, somaliska, persiska, tigrinja och arabiska, säger Alexander Willstedt.

Erfarenheten från de andra orterna är att deltagarna stärks och växer som individer, de får också lättare att komma ut på arbetsmarknaden efter projektet. Ekonomisk ersättning får de inom etableringsstödet.

Kommunen äger projektet men medverkar gör också Växjöbostäder, Victoria Park, hyresgästföreningen Region Sydost, Medborgarkontoret, Arabys Aktiva Familjer och Institutet för lokal och regional demokrati. Projektet startade i november 2020 och pågår året ut. Därefter ska det utvärderas och om det slår väl ut är det möjligt att en fast organisation etableras på Arabyområdet. Förhoppningen är också att kunna sprida verksamheten till andra områden som Teleborg och Braås.

Länkar till artiklar om satsningen i Helsingborg
Stadsdelsmammor vill ge stödet som de själva inte fick (SVT)
Om stadsdelsmammorna i Helsingborg

Anette Hohner

 


« Fler nyheter