KONTAKTLISTA FÖR FÖRÄLDRASKAPS-STÖDJANDE PROGRAM OCH INSATSER

Kontaktlista med ansvariga för föräldraskapsstödjande program och insatser i Kronobergs län. De ansvariga finns på kommuner, Region Kronoberg och i civilsamhället.

Senaste uppdateringen: 2020-09-22

Finns din verksamhet eller insats inte med eller är det något som har förändrats?

Meddela det till ewa.jonsson@lansstyrelsen.se


« Fler nyheter