Grundutbildning för FIA-utbildare 10-11 maj

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF)  samordnar den obligatoriska föräldrautbildningen (FIA) inför internationell adoption till Sverige.

Den 10-11 maj erbjuder MFoF en grundutbildning i utbildningsmaterialet

För mer information och anmälan klicka här

.


« Fler nyheter