Nationell konferens – Tillsammans för barnets bästa 2020-12-01. OBS! Den hålls digitalt

Tillsammans för barnets bästa – Nationell konferens om universellt föräldraskapsstöd under de tidiga åren.
I och med Covid-19 är det nu bestämt att konferensen genomförs digitalt, vilket ger möjlighet för fler deltagare att vara med.

Sista anmälningsdatum är 20 november

Länk till program och anmälan

Mycket glädjande är att en av programpunkterna kommer från Kronoberg 

Barnens bästa gäller! i Kronobergs län
Processledare Erika Lagergren

utöver Erika kommer även Eva Gustafsson chef för habiliteringen att medverka

 

 


« Fler nyheter