Nätverksmöte föräldraskapsstöd

Den 22 september..

… samlades flera av länets yrkesverksamma inom området föräldraskapsstöd för att delge varandra information och erfarenheter.

Ny folder om ”Barnets rättigheter och föräldrastöd” – kommer att läggas ut inom kort

Programmet ”Föräldraskap i Sverige” – information från de i länet som utbildat sig till gruppledare inom detta – flera kommuner på gång med att starta upp grupper.


« Fler nyheter