SAVE THE DATES

3/11 08.30-11.30

Förmiddagsträff föräldraskapsstöd – för genomförare av föräldraskapsstödjande insatser i länet

23-29/12

En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation utgör (inklusive barns särskilda utsatthet) samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Förra året medverkade 20 aktörer med närmare 25 olika aktiviteter runt om i Kronoberg, och många ytterligare nationellt. Fler aktörer välkomnas att delta och bidra med egna evenemang (både fysiska och internetbaserade) under veckan. Mer information hittas i tidigare mailutskick. För frågor, kontakta mariah.andersson@lansstyrelsen.se

7/4 2021

Utbildningsdag Pornografi – en av vår tids största jämställdhetspolitiska utmaningar? (utbildningsdagen var tidigare planerad den 25 mars 2020, flyttad p.g.a. Covid-19)


« Fler nyheter