HUSKURAGE om särskild oro vid Covid-19

Huskurage har tagit fram material som dels riktar sig direkt mot barn och unga och dels mot vuxna.

Det görs för att fler barn ska veta vart de ska kunna vända sig och vad vuxna runtomkring kan göra för att öka tryggheten och skyddet av barn

Via nedan länk finns informationsmaterial som kan och får spridas.

http://huskurage.se/covid-19/


« Fler nyheter