GRATIS ERBJUDANDE – att delta i ett forskningsprojekt om programmet ”Trygga föräldrar”

Hos Socialtjänsten Örebro kommun har två kuratorer arbetat med att ta fram ett föräldraskapsstödsprogram ”TRYGGA FÖRÄLDRAR”. 

Vi söker nu efter kommuner som kan tänka sig att medverka i det framtida forskningsprojektet kring Trygga föräldrar.
Vi kommer att stå för utbildning, handledning, samt utvärdering (via forskare) som kommer att vara kostnadsfritt för kommunen. I nuläget tänker vi att utbildningen består av ca två dagars inledning därefter uppföljningsdagar vid ett par tillfällen.
Det behöver finnas en chef som är delaktig samt två till fyra personer som vill genomföra utbildning och kunna genomföra en grupp under 2020.

För mer information:

informationsbrev

Folder om programmet ”Trygga föräldrar”


« Fler nyheter