INSTÄLLT!Utvecklingsdagar för föräldraskapsstöd 7-8 maj i Stockholm

Arrangör är Myndigheten för familjerätt  och föräldraskapsstöd (MFoF) och dagarna syftar till att bidra till kunskapsutveckling, inspiration och praktiskt erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma.

Utvecklingsdagarna riktar sig till samordnare, utvecklare och strateger inom kommun, region, länsstyrelse eller ideell sektor som arbetar med stöd till föräldrar. Under dagarna kommer föreläsningar varvas med erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete.

För mer information KLICKA HÄR


« Fler nyheter