Regeringen publicerar vägledning kring Barnkonventionen som svensk lag

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen blir svensk lag är en viktig milstolpe för barns rättigheter. Men för att det ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av barnkonventionen har den kunskap de behöver. För att stödja i tolkning och tillämpning av barnkonventionen har Regeringen publicerat en vägledning som ska ge stöd i rättstillämpningen (Ds 2019:23).

För att komma till vägledningen, klicka här.
Se även mer information på Barnombudsmannens hemsida.


« Fler nyheter