Detta är Kronoberg tillsammans

Föräldraskapsstöd – VÄRLDENS VIKTIGASTE UPPDRAG – Att se, förstå och stödja barn och föräldrar eller andra vuxna i barnets närhet i olika skeenden ger bättre förutsättningar för jämlik hälsa, jämställt föräldraskap och stärkt barnrättsperspektiv. Den här sidan administreras av Länsstyrelsen i Kronobergs län och syftet med sidan är att samla relevant information, kunskapsunderlag, metoder, kontaktuppgifter som kan bidra till att ytterligare stärka arbetet med föräldraskapsstödande insatser i länet. Länsstyrelsen har ett samordningsansvar för föräldraskapsstöd och arbetar tillsammans med Region Kronoberg för att öka samverkan och kunskapspåfyllning hos länets aktörer inom området.