Detta är Kronoberg tillsammans - föräldraskapsstöd

Att se, förstå & stödja barn och deras föräldrar eller andra vuxna i barnets närhet ger bättre förutsättningar för jämlik hälsa, jämställt föräldraskap och ett stärkt barnrättsperspektiv.

Den här sidan administreras av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet är att samla relevant information, kunskapsunderlag, metoder och kontaktuppgifter som kan bidra till att ytterligare stärka arbetet med föräldraskapsstödande insatser i länet. Länsstyrelsen har ett samordningsansvar för föräldraskapsstöd och arbetar tillsammans med Region Kronoberg för att öka samverkan och kunskap hos länets aktörer inom området.