Organisationerz

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

S

Svenska Bilkårens Riksförbund

Adress: Lilla vägen 4, 342 34 Alvesta

Kontakt: Susanne Pettersson, 070-2285401 eller eller info@spredovisning.se

Svenska Blå Stärnan

Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap. Dessa utbildningar är kostnadsfria. Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år.

Adress: Hemlingebyvägen 8B, 802 57 Gävle

Kontakt: Elisabeth Berglund, 026-107760 eller eller elisabeth.berglund@edu.sandviken.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Adress: Kvartalsvägen 31, 35261 Växjö

Kontakt: Roland Svensson, 0470-741910 eller eller rolgun@telia.com

Svenska Röda Korset

Adress: Odensjö 5, 340 32 Grimslöv

Kontakt: Peter Sörensen, 070-5752199 eller eller glasvas@live.se