Short Term Working Residence for newly arrived artists and writers in the Region of Kronoberg

The House of Free Speech

The House of Free Speech is an effort to uphold the literary heritage of the region of Småland, attract attention towards the international right of free speech, as well as facilitate the practice of free expression among citizens possible. The House of Free Speech is part of the Culture and Leisure Department in Växjö Municipality and co-operate with municipal, regional, national and international cultural organizations, the literary societies and the residents in the Region of Kronoberg, Småland. The House of Free Speech is also a member of ICORN and a guest city for refugee writers.

The Short Term Working Residence Program is directed to persons over 18 years old with a professional background as artists or writers, who have newly arrived in Sweden and the Region of Kronoberg and have received PUT (permanent residence in Sweden) or TUT (temporary residence permit). The House of Free Speech offer a working space and a coordinator for an introduction to the cultural scene and a professional network in Växjö. The aim of the program is to offer a possibility to continue ones professional work and to give a platform for exchange of ideas between established and newly arrived artists and writers. The program lasts between 4 and 12 weeks and can be part of Arbetsförmedlingens Etableringsuppdrag or Jobb- och utvecklingsgarantin.

Applicants have to confirm previous experience from professional work as artists or writers, speak Swedish or English and be over 18 years old. Applications should include a description of previous work; a motivation of how the applicant wants to use the time and a suggestion for a contribution to the local cultural scene (for example giving a seminar, workshop, lecture, co-work with a local artist/writer etc.). Applicants should have a residence permit.

For more information about how to apply, please contact Cecilia Jonsson at Cecilia.jonsson2@vaxjo.se, 070-8932642 or visit us at The House of Free Speech at Kungsgatan 29 c.

For more information about The House of Free Speech, please visit: http://www.vaxjo.se/detfriaordetshus
www.facebook.se/detfriaordetvaxjo or instagram:detfriaordetshus.

Korttids/arbetsresidens för nyanlända kulturskapare, konstnärer, författare och skribenter

Det fria ordets hus är en satsning för att värna det småländska litterära arvet, uppmärksamma den internationella rätten till yttrandefrihet samt möjliggöra invånarnas egna uttryck. Huset verkar tillsammans med kommunala och regionala kulturaktörer, de litterära sällskapen och invånarna i Kronoberg. Sedan 2012 är Växjö och Det fria ordets hus också fristad för förföljda författare. Nu startar vi upp ett korttids-/arbetsresidens för nyanlända kulturskapare såsom konstnärer och författare. Vi vill med detta möjliggöra utbyten mellan den etablerade kulturscenen och utgöra en språngbräda för nyanlända kulturarbetare i regionen. Korttidsresidenset kan vara en del i Arbetsförmedlingens Etableringsuppdrag eller Jobb- och utvecklingsgarantin.

Korttids/arbetsresidenset erbjuder nyanlända författare, konstnärer och skribenter möjlighet till en plattform att verka på under 4 till 12 veckor med möjlighet att arbeta i en lugn och inspirerande miljö. Det förväntas att den sökande på något sätt bidrar till det regionala kulturlivet genom exempelvis samarbete med lokal aktör, seminarium eller workshop. Det förväntas även att den sökande arbetar i en konstruktiv och samarbetsvillig anda, har veckoavstämningar med representant från Det fria ordets hus samt skriver en slutrapport över sin vistelse.

Korttids/arbetsresidensets erbjuder:

En arbetsplats i Det fria ordets hus samt en koordinator för introduktion och löpande stöd med introduktion till kulturella nätverk för möjlighet att starta samarbeten och för kunskap om yrkesområdets arbetsmarknadsvillkor.

Korttids/arbetsresidenset söker:

Sökande måste konfirmera tidigare professionell erfarenhet som kulturskapare, tala engelska eller svenska och vara över 18 år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av tidigare arbete, en motivering för hur den sökande vill använda korttidsresidenset och ett förslag till hur du vill bidra till den lokala kulturscenen.

För mer information om programmet och hur du ansöker vänligen kontakta Cecilia.jonsson2@vaxjo.se, 070-8932642 eller besök oss på Det fria ordets hus, Kungsgatan 29c.

Information om Det fria ordets hus finner du här: http://www.vaxjo.se/detfriaordetshus
www.facebook.se/detfriaordetvaxjo or instagram:detfriaordetshus.

 


« Fler nyheter