Om webbplatsen

Webbplatsen är först och främst tänkt att erbjuda frivilliga aktörer en plats där de kan presentera sina aktiviteter och där behövande aktörer kan beskriva sina behov och efterlysa hjälp, kopplade till mottagande och integration. Ett exempel kan vara om personal på ett flyktingboende behöver hjälp med kläder eller sociala aktiviteter för de boende. Målgruppen för webbplatsen är alltså i första hand frivilligorganisationer och offentliga aktörer, som till exempel kommunens personal på ett boende eller arbetsförmedlingen. Även enskilda medborgare som vill hjälpa till, ska kunna ta del av information om aktiviteter på sidan.

Webbplatsens drivs av länsstyrelsen i Kronobergs län.