Om flyktingsituationen

Många människor är på flykt i världen. Totalt beräknar FN:s flyktingkommissarie att 65 miljoner människor har flytt sina hemländer. Krig och oro i vår omvärld påverkar även Sverige och vårt mottagande av asylsökande, det vill säga av personer som söker skydd undan förföljelse.

Under 2016 sökte 28 939 personer asyl i Sverige, betydligt lägre än år 2015 då 162 877 togs emot. Av de som söker asyl är de största grupperna från antingen Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak eller Iran alternativt är det personer som är statslösa, det vill säga, inte har medborgarskap i något land. Det minskade inflödet av asylsökande innebär bland annat att Migrationsverket minskar antalet boendeplatser.

Flykting är en person, enligt FN, svensk lag och EUs regler, när hen har starka skäl att utsättas för förföljelse på grund av exempelvis ras, kön, sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning i sitt hemland.

Fakta från Migrationsverket finns på www.migrationsverket.se