Mackens företagarskola

Har du en företagsidé? Vill du utveckla den, starta ett

företag och samtidigt kunna försörja dig?

Mackens Företagarskola erbjuder på uppdrag av

Växjö Kommun en utbildning på lätt svenska för blivande

företagare.

Kursen anpassas efter deltagarnas förutsättningar

och mål.

Kursen innehåller såväl föreläsningar som gruppdiskussioner,

studiebesök, distansuppgifter och gästföreläsare.

Kursens mål är att du ska kunna ta fram och skriva en

affärsplan för din affärsidé och göra en ekonomisk

plan för företaget.

Efter avslutad kurs erbjuds du fortsatt vägledning av

Mackens företagsmentorer.

 

För mer information: http://kronobergtillsammans.se/integration/aktiviteter/mackens-foretgarskola/


« Fler nyheter