kronobergtillsammans.se/integration

Informationsmaterial

 

Länsgruppen – civilsamhällets insatser för och med asylsökande och nyanlända

Mötesanteckningar

Presentationer

Om gruppen

 

Från Migrationsverket

Statistik

 

Statsbidrag

Tidiga insatser för asylsökande m.fl. (TIA)

§37A för kommuner och civilsamhället

 

Reseersättning för deltagande i aktiviteter kopplat till TIA

Reseersättning TIA

Infofolder_TIA_print

Infofolder_TIA_webb

 

Projekt

Broschyr pågående TIA-insatser 2019