Informationsmaterial

Broschyrer

Dokument

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 2018-

Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Det gäller även andra viktiga närstående vuxna till barnen. Relationen mellan barn och förälder och föräldraförmågan är viktig för att främja barnets hälsa och utveckling.

I barnkonventionen är det tydligt utskrivet att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få sina behov tillgodosedda.

Konventionsstaterna ska stödja föräldrarna i detta ansvar. För att stödja föräldrarna i sitt uppdrag presenterar regeringen en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. I strategin anges målsättningar och målområden samt inriktningen för föräldraskapsstödet.

 

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf


Direktlänk

Presentationer

Powerpoint presentation om Barnens Bästa Gäller! i Kronoberg

PPP Barnens bästa gäller i Kronoberg

 

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.


Direktlänk