15 oktober – Förmiddagsträff föräldraskapsstöd – TEMA: Familjer med funktionsnedsättning

Utbildningsdagen riktar sig till DIG som arbetar med föräldraskapsstöd i praktiken

PLATS: Hotel Terraza, Ljungby

TID: 08.30 – 11.30

OM FÖRMIDDAGEN
Vi lär oss mer om hur vi kan arbeta föräldrastödjande till familjer med funktionsnedsättning/ar. Vi får också information om det föräldraskapsstöd som ges till föräldrar som själva har funktionsnedsättning/ar. Förmiddagen inleds med flera kortare informationspass och exempel från länet och avslutas med en workshop där vi utbyter erfarenheter och diskuterar hur vi i praktiken kan nyttja kunskapen och applicera lärdomar i de egna verksamheterna

För mer information och anmälan: mariah.andersson@lansstyrelsen.se 


« Fler nyheter